Sider

onsdag 26. april 2023

                           Lavskrike

Nesten som vanlig de siste åra la jeg ut brød på et antall plasser i skogen - for å se om lavskrika fantes i området og for eventuelt å merke noen av dem.

Ingen stor innsats denne vinteren, men det ble da noen resultater. Lavskrika fins 'over alt', dvs den har et ganske stort vinterrevir og finner før eller seinere maten. Noen steder var det tre fugler, andre steder bare to. Dette var på ettervinteren da parene så smått hadde begynt å forberede seg på hekking.                    Kråkefugl ved gjenvinningsstasjonen

Tidligere var kråka en trekkfugl i Trysil, og er det til dels ennå. Men stadig oftere er den å se vinteren gjennom. Og grunner er nok først og fremst alle hyttene og turistene som besøker alpinanlegget - og sikkert legger igjen pølsesnabber og rester av matpakka i blant(!) Og i tillegg maten de finner ved gjenvinningsanlegget i Bygda. Matavfall fra husholdningene blant fastboende blir nok kjørt direkte til sentralanlegg for håndtering av slikt, men kontainerne med usortert hyttesøppel har en periode en foreløpig lagringsplass ved gjenvinningsstasjonen. Der kryr det av kråkefugl, ikke bare kråker, men også andre som normalt finner fram til sånne plasser: skjærer, ravn og kaie. Kaia har tatt seg kraftig opp i løpet av de siste 20 åra og var som kråka en trekkfugl. Men nå er det en bra flokk å se hele vinteren.
Rådyr på fuglematen
ved huset

Denne vinteren har det vært mye snø, og rådyra har nok mange steder slitt veldig for å ta seg fram - og i det hele tatt overleve. Gaupa har hatt mat nok - der det fins gaupe da. Kombinasjon av mye snø og gaupe er det rådyra ikke fixer... 

Men mange forer - eller kanskje egentlig legger ut mat til fuglene. Og rådyra kommer gjerne. Her er noen bilder tatt gjennom stuevinduet av noen av dyra som i blant har kommet og spist fuglemat, særlig brød - og'julenek' (som ingen fugler ser ut til å ville ha)!