Sider

lørdag 12. april 2014

 Sesongslutt 2013 ...


Sangsvanene samla seg i Trysilelva før isen la seg på vann og tjern i Trysilskogen og enda lenger nord.

Og småfugla dro til "syden" - eller trakk til hus for å berge seg gjennom vinteren- men da  musene gjorde det samme, gikk det aldeles gæli...                       Takk for i år! 

 

Kasser og reder


 
 


I løpet av høsten kom det opp "en del" nye kasser beregna på tårnfalk, slagugle, perleugle og haukugle... og i tillegg ganske mange plattinger og reder beregna på lappugle... Spenningen før 2014-sesongen barte stiger og stiger!

 
 
 

 

Fangst og ringmerking av ugler ved hjelp av lyd høsten 2013Spurveugler
Perleugler
 I likhet med de siste 6 åra var det også denne høsten veldig spennende å prøve med lyd og nett i høstnettene for å sjekk om det var noen ugler i farta...Og det var det. Fra omkring midten av august til slutten av oktober var vi stadig ute i felten nattestid. Fangsten forgikk fra skumringen, da først med lyd av spurveugle, videre utover med perleuglelyd fram til godt og vel midnatt, i blant hele natta...
Vi brukte som regel 3-4 nettplasser 1-2 km fra hverandre med lyd fra CD-spiller eller Mp3 og reiste kontinuerlig mellom disse for å kontrollere og ringmerke det som måtte være av ugler. Og ugler var det. Fra 5-20 ugler ble ringmerka eller kontrollert hver natt vi var ute. Til sammen ble det 150 perleugler gjennom høsten.I tillegg til å ringmerke, sjekker vi vingene for å bestemme alderen på uglene. Dette kan vi avgjøre fordi de myter, altså skifter fjær, etter er noenlunde bestemt mønster etter hvor gamle de er. Og ved slik skekk kan vi også en sjelden gang se ugler med avvikende farger i fjærdrakta, som denne.
I tillegg til spurve- og perleugler ble det også fanget og merket spesielt mange haukugler og i blant noen hornugler. Disse reagere på perleuglelyd like gjerne som "egen" lyd...

Erling med ei haukugle
Arnhild med ei hornugle

Haukugle
 

 

 

Blåstrupe

Fra ringmerking på hytta i Drevdalen høsten 2013


RødstjertDet ble ikke fullt så stor merkeaktivitet på "Drevdalen ornitologiske stasjon" i 2013 som året før. Været var ikke så gunstig bestandig, og det var færre fugl i farta, særlig løvsanger og grønnsisik - som det krydde av i 2012. Men en del ringmerking ble det, bl.a. var Arnhild med noen ganger for å lære hva dette gikk ut på - med tanke på å bli ringmerker sjøl en gang. Og hun fikk prøvd seg på nettarbeid og arts-, alder- og kjønnsbestemmelse av flere arter.
Unge fuglekonger
Spurvehauk

Dvergspett


 Fiskeørn 
i kunstig rede
Det er blitt bygd noen få kunstige reder for fiskeørn i Trysil - som alle før eller seinere er blitt tatt i bruk av ørna. Dette redet sto opp i flere år før det ble en gjennomført hekking der, men ørna har bygd litt videre på det enkelte år, og fiskeørn er sett i området omkring uten at det blitt noe mer av det. Men i 2013 kom det tre unger på vingene fra dette redet - bygd i samarbeid med Ole Petter Blestad. 


fredag 11. april 2014


Dvergfalk
Ingen hekkinger registrert i kunstige reder i 2013. Denne hadde valgt seg et gammelt kråkerede, som dvergfalken ofte gjør. Det er uunngåelig å legge merke til denne arten hvis man kommer i nærheten av et rede med unger. Da varsler falken intenst. Ellers er den ganske anonym.

 

 

 

 

 

 

 

      Kvitkatt/Røyskatt

 
Ikke akkurat fugl, men en som er glad i egg og fugle-unger, og fisk da,
om den får tak en en slik. Den lar seg i blant servere...
Denne ungen ble født på loftet på hytta i Drevdalen.                               Tårnfalk
Fra begynnelsen av juli var det tid for et raid i tårnfalkkassene. Ca 160 kasser var operative i 2013. Og det var en veldig tydelig oppgang i forhold til året før, som var et absolutt bunnår for smågnagere og de som lever av slike. Like spennende hvert år. Hvor mange hekkinger, hvor mange kasser blir plyndret, hvor store er kullene - og kom vi i rett tid med tanke på ringmerking av ungene?
Arnhild var med en dag og fikk merka
 sine aller første tårnfalkunger
 - og sine første fugler overhode. Morsomt visst!

Denne tassen "slapp unna", men ellers ble de fleste ungene som vokste opp i kasser, merka. Til sammen 444 tårnfalkunger ble ringmerka i mine kasser, et veldig bra resultat, selv om det er et stykke til rekordtallene fra det supre gnageråret i 2011.


Disse ungene er  passe store til å bli ringmerka,
 snart 20 dager gamle.
 Ellers kan de merkes helt fra de er 5-6 dager
 og helt til de flyr ut av redet etter omkring 30 dager
 

 Det hender at tårnfalken velger seg ei "vanlig" fuglekasse, bare den er stor nok. Her er hannen med ei firfisle, vanlig mat en varm og solrik sommerdag. Ellers går det mest i smågnagere, pluss noe fugl og insekter.

 

Haukugle Ingen hekking konstatert i 2013, men denne så i hvert fall ut til å klare å skaffe seg mat nok. Drevdalen i juni.