lørdag 15. desember 2018

         Bydue


En av de sikkert vanligste fuglene i byene, men egentlig sjelden i hagen - helt til i det siste. Duene nede i Bygda har visst begynt å spre seg, særlig til steder der det fores. Og når vi forer hele året rundt, så blir fuglelivet deretter... Vi bruker å merke en del fugl ved huset på høsten, men etter at det ble så mange katter omkring, måtte vi bare kutte ut det, dvs vi har kutta ned på foringa også. Men denne dua fikk ring, som en forandring fra alle falkene og uglene...fredag 14. desember 2018

          Tørkesommer


Etter en vår da Trysilelva og små og store bekker og åer gikk over sine bredder og så ut til å kunne bli en flom vi husket, skjedde det motsatte utpå sommeren. Sommeren 2018 ble en skikkelig tørkesommer, og vannstanden i elva ble lavere enn på mange år, kanskje som ettersommeren 1995.  I vårflommen i -95 gikk vannet på Kirkebrua til over kanten øverst på brukaret - mot nå da vannet ikke en gang kom borttil! Artig med år som stikker seg ut - hvis det ikke er de globale klimaendringene som gir seg slike utslag eller verre... 
Og hvilke følger både på kort og lang sikt får slike tørkesommere for fuglelivet, tro?torsdag 13. desember 2018


Besøk hos vepsevåken.

Sommerens siste ungemerking
Hver ettersommer de siste åra i overgangen langt ute i august får vi bli med Stig og se hvordan det har gått med årets "produksjon" hos vepsevåken. Denne har hekket i det samme redet noen år, så det ser ut som om det kan være det samme paret. Som regel legger våken to egg. Noen ganger er det to unger, i år bare én - pluss et egg som ikke var blitt til noe.
Denne ungen skal langt - helt til Afrika - alene etter at foreldrene har dratt av gårde i forvegen...(!)


                                  Dvergfalk

Det var vel en ganske sein vår i 2018 - før det ble knallsommer i 3-4 måneder. Kanskje det ikke var så mye småfugl omkring på våren, eller kanskje dvergfalken har hatt det vanskelig på overvintringsplassene eller på trekket? I hvert fall var det ikke så mye å se/høre til dem i år. Og det var bare én hekking i våre kunstige reder. Det har ofte  vært flere, en sjelden gang opp mot ti. Men det er moro med det vi finner. Tre unger i det samme redet som i fjor (samme par?) ble merka sammen med Knut, en lokal ivrig og flink naturfortograf.

Ringmerket dvergfalk blir oftere funnet igjen enn tårnfalk. Det er sikkert en god grunn til det, men man må ha bra med funn for å kunne si noe sikkert. Håper disse ungene får leve lenge - før de eventuelt blir funnet et sted der de overvintrer eller trekker.

onsdag 12. desember 2018

        Multer og eldmørkje tidlig i juli 


Sommeren 2018 begynte tidlig med varmt vær uke etter uke - og fortsatte likedann. Naturen reagerte på det med tidlig blomstring, og bær og frø ble veldig tidlig modne.
Som disse multene en av de første dagene i juli, og geiteramsen, eldmørkja, som var i full blomst ikke lenge etter Sankt Hans. Veldig uvanlig og verdt å notere seg. Vanligvis er dette ettersommer- og tidlighøst"fenomener". Hvis ikke klimaendringene slår til for fullt, som vi kan frykte, så vil vi neppe oppleve slikt på mange år.


Om dette får noe å si, negativt eller positivt, for fuglelivet, vil vel vise seg utpå høsten eller vinteren...

mandag 10. desember 2018

      Tårnfalkprosjektet i Trysil går sin gang
Det går med en tre ukers tid for å sjekke alle kassene og få med seg alle hekkingene hver sommer. Etter hvert blir dette kanskje i meste laget(?) Men det er vanskelig å slutte eller begrense seg dramatisk siden vi har drevet med dette så lenge og har de lange linjene fra det begynte å hekke tårnfalk i kassene våre omkring 1990... I år var det bra med mus, men likevel ikke noe egentlig toppår for falken. Det ble likevel merka "noen hundre" tårnfalkunger både av oss og flere andre medlemmer av Trysil RG.


Ikke noen spesielle hendelser i år og derfor ble ikke så mange bilder tatt, siden vi har sett og fotografert "alt" tidligere...

                                                                           Det er ingen grunn til å tro at det blir færre falker hos oss. Det hogges "i hytt og pine", og trolig må mange av de artene som gjerne vil ha skikkelig "skog" og ikke bare enkeltstående trær, flytte på seg - eller helst minker de i antall. Men tårnfalken fryder seg! Den vi gjerne ha slike åpne "skoger" som dette. Men hekkeplasser fins neppe slike steder - og falken tar derfor mer enn gjerne i bruk kassene vi setter opp. I blant prøver vi oss med noen nye kassetyper, som denne åpne "skorsteinen", som egentlig ble satt opp først og fremst med tanke på haukugle, men som det ikke ble noen hekking i i år. Den vanlige kassetypen på 30x30x30 cm med åpen front er nok best. Likevel tar tårnfalken gjerne i bruk enda større kasser, f.eks. slike som er beregna på slagugle, om kassene står åpent nok med myrer eller hogstflater omkring.lørdag 8. desember 2018

Hornugleunger

Det kan nok hende at det har vært en del hornugler som har hekket i år siden det har vært "brukbart" med smågnagere. Men vi merka i grunnen lite til denne arten før vi fikk melding om noen ugler som pep i trærne omkring en setervold - og de voksne uglene ble også sett. Vi ville jo konstatere hva slags ugler det var snakk om, og gjerne få oppleve hornugler på litt nært hold og eventuelt få merka ungene.Det viste seg at det var hornugler, ja, men de var flygedyktig og satt høyt i granene ved setra. Moro å se og høre likevel; trolig var det 5 unger omkring.

En harepus var også frampå i skumringen.