Sider

onsdag 11. oktober 2023

Trekkfuglene i april

Det er jo fortsatt ofte veldig vinterlig i Trysil i april. Men i løpet av måneden kommer våren for fullt - og trekkfuglene med den, Her er noen bilder fra april 2023 av helt alminnelige arter - men som vi har venta på lenge!.


Linerla kom kanskje litt seinere en 'normalt', men midt i april var i hvert fall de første på plass.
  De første svarttrostene, hannene, kom allerede i mars, men i april kom de fleste.
Jernspurven kommer ofte samtidig med rødstrupa. Men i år kom den litt seinere.
                                                                   Bokfink, selve vårfuglen.
 Med en gang det blir åpent vann, er stokkendene på plass.
 - og kvinanda er heller ikke sein når forholdene blir gode nok, altså isfritt vann.
Noen bekker og deler av Trysilelva åpner seg før vannveiene ellers, som her like ved trafikken, og endene utnytter mulighetene her.
Nær trafikken og bebyggelsen forsvinner snøen ofte først, og de første gråtrostene prøver å finne noe å leve av midt i rundkjøringa ved Trysil-Knut-statuen i Bygda.