Sider

lørdag 12. april 2014 Fiskeørn 
i kunstig rede
Det er blitt bygd noen få kunstige reder for fiskeørn i Trysil - som alle før eller seinere er blitt tatt i bruk av ørna. Dette redet sto opp i flere år før det ble en gjennomført hekking der, men ørna har bygd litt videre på det enkelte år, og fiskeørn er sett i området omkring uten at det blitt noe mer av det. Men i 2013 kom det tre unger på vingene fra dette redet - bygd i samarbeid med Ole Petter Blestad. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne noen ord her hvis det er noe du vil kommentere, eller hvis du har spørsmål til oss.