Sider

mandag 6. mai 2019

Lavskrike-prosjektet

- gikk sin gang utover ettervinteren. Det ble startet med foring på 6 steder 19. januar øst for Trysilelva, og seinere ble det foret på like mange steder vestover, alle 500-600 moh. Og lavskrika fant maten de aller fleste stedene.


Neste steg i "prosessen" var å få ringmerka flest mulig av 'skrikene.Vær og vind gjennom februar-mars var ikke alltid like gunstig når det gjaldt å bruke nett og fange fugl i skogen. Derfor ble det ingen aktivitet på oss før den 25. mars. Men da ble det ringmerking nokså jevnt utover til den 10. april. Da hadde vi gjort fangstforsøk på alle de stedene vi hadde hatt jamn foring på og sett fugl.Til sammen ble det registrert 37 lavskriker på foringsplassene pluss én litt uavhengig av maten. Så langt var valg av steder for foring vellykket, og egentlig flere lavskriker enn forventet, ble sett.
Lavskrika er lite sky, men likevel var det mange ganger den var litt vrien å få tak i. Likevel ble fangsten absolutt vellykket: 28 lavskriker ble ringmerket denne perioden!Alle fuglene ble målt og veid og fotografert. Mye av målet for denne første sesongen har vært å lære litt om fjærdrakt og myting og forskjeller på voksne og ungfugler og gjerne hann og hunn. Særlig tok vi bilder av hale og ving. Forskjellen i form på alula/lillevingen og halefjærene gjør det mulig å aldersbestemme lavskrikene. Mål og vekt kan si mye om kjønn. Bildene vil etter hvert hjelpe oss med å bli sikrere i å bestemme dette.


 

Vi så at lavskrikene hadde hver sin "personlighet". Noen var hissige, andre var rolige - og én la seg til og med til å
"ruge" i handa!Meningen er å følge opp dette til høsten eller kanskje tidlig på vinteren før det blir for mye snø.
Det blir spennende å se om de samme fuglene dukker opp igjen - kanskje sammen med årets kull?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne noen ord her hvis det er noe du vil kommentere, eller hvis du har spørsmål til oss.