Sider

lørdag 25. april 2015

Tid for perleugle igjen. Ungemerking


Hunnen er i reiret til ungene er 2-3 uker gamle.
Det gjør at vi noen ganger finner mor hjemme når vi kommer for å merke ungene. 


I 2014 begynte den første perleugla egglegginga omkring 20. mars, og mange fulgte på utover første del av april. Dermed var det merkestore unger fra før 17. mai. Samtidig viste det seg at noen par begynte hekking omtrent på den tida eller faktisk seinere enn det! Altså veldig stor spredning i hekkestart.
Ganske trangt i reiret når et såpass stort kull når flygeferdig alder! 6 unger her, men også 8-9 unger kan ha plass "nok" i ei slik kasse. Bunnen i kassen våre er fra ca. 16 x 20 cm og oppover. Ikke så veldig store altså, men en del større enn et svartspetthull, som er det vi må kalle en "naturlig"  hekkeplass.


Denne ungen er for liten til å bli merka.
Vi kan merke ungene fra
de er 10-12 dager gamle .

Denne våren var det til dels bra "belegg" i kassene - men veldig ujevnt. I Nordre Osen-området var det hekking i omtrent halvparten av 50 kasser der. Flere steder der var det hekking med +/- en kilometers avstand. Altså veldig bra! Men i Trysil var det bare flekkvis at vi fant flere hekkinger nær hverandre. Egentlig et heller dårlig muse-/ugleår mange steder. Likevel ble totalen for hele Osen-Trysil-området veldig bra.

En artig hendelse fra Osen, som sier noe om hva ringmerking kan bidra med av opplysninger og kunnskap: Vi merka ei perleugle-hoe som ruget på 6 egg. Da vi kom for å merke unger, fant vi eggkullet forlatt av en eller annen grunn. Litt seinere fant vi at den samme ugla hadde gjort et nytt hekkeforsøk (med en annen hann) i nabodalen, ca 10 km unna - og hadde 6 velfødde unger i reiret. Bra jobba det!

 

 Fornøyde ugle-ringmerkere!Ungene forlater kassa/reiret ved  omkring 4 ukers ( ca 30 dagers) alder
Spesiell hekkeplass for perleugle: Ei åpen tårnfalkkasse midt på ei hogstflate! Ikke mange egnede uglekasser eller spettehull deromkring altså. 4 unger kom på vingene fra denne kassa.

 

Den 12. juli(!) merka vi det siste perleuglekullet for året. Ikke bare var det seint, men det hadde vært veldig varmt i dagevis, og vi regna med at det ville gå hardt ut over ungene i varmen. For det var virkelig hett i kassa også. Men de fleste ungene kom på vingene tross alt.
Oppsummering for perleuglehekking og merking i våre kasser for 2014:
60 hekkinger/hekkeforsøk i våre kasser, dvs, ca 230 perleuglekasser + et par i større kasser og ei tårnfalkkasse. 225 unger merka. Noen få kull ble plyndret, trolig av mår; og noen få kull forlatt, bl.a. trolig pga det varme været tidlig på sommeren. Alt i alt en bra hekkesesong for perleuglene!

Uglene er godt utstyrt - med sukkerklyper!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne noen ord her hvis det er noe du vil kommentere, eller hvis du har spørsmål til oss.