Sider

mandag 24. april 2017

Ugletid - igjen

Så er vi i gang igjen, med sjekk av uglekassene våre. Perleugla har vært i fokus i det siste - ikke for det at det er det mest spente, men fordi det er kasser for denne arten vi har flest av. Dessuten er slutten av april en grei tid å begynne med kassesjekken. Da bør de fleste perleuglene som har tenkt å hekke i år, ha begynt.

Det begynte så bra, men fortsatte "moderat til dårlig". Etter å ha sjekka godt og vel halvparten av våre 300 perleuglekasser, har vi registrert ca 35 hekkeforsøk. En absolutt økning siden i fjor og forfjor. Men det ser ut til at hele økningen har skjedd i vestre del av vårt aktivitetsområde. Østafor og sønnafor er det visst bortimot like dårlig som de siste åra - hvis ikke uglene venter på bedre forhold og setter i gang ute i mai(?)

Like artig hver gang vi forstår at det er liv i boksen. Vi begynne med å banke eller skrape på redetreet. Som regel kommer ugla opp for å sjekk hvem fredsforstyrreren er - og blir sittende i flyhullet til vi har forduftet. Men ved to anledninger nå i april har vi trodd at kassa var tom helt til vi tok bilde med selvutløser inne i kassa - og fant at kassa faktisk var bebodd!


Noen ugler har allerede gitt opp, kanskje fordi det ikke var så mye mus som de først trodde, eller selvfølgelig kanskje av helt andre årsaker. Dessuten har vi funnet tre kull som er plyndret - trolig av mår.
Slikt skjer hvert år og muligens enda oftere i dårlige museår da måren er rimelig desperat etter å finne mat. Da ser det ut til at den kan våge seg lenger fra den beskyttende skogen og plyndrer kasser som vi ellers regner som mårsikre fordi de står et godt stykke ute på ei hogstflate eller ei myr.

Og så var det enkelte andre ting å berette om - f.eks. om den perleugla som begynte å hekke i ei kasse som sto i skogen - og som opplevde at skogen rett og slett forsvant omkring den i mens den lå der og ruget!! Hannen må finne mat lenger unna og må våge seg over et stort trefritt og dermed utrygt område for å bringe mat til hunnen i kassa, og seinere de ungene som vokser opp der, dersom dette hekkeforsøket i det hele tatt går bra...Det var en gang en skog...
      

Men noen steder så vi at de faktisk hadde tatt hensyn til fuglene - og satt igjen et ospeholt som om noen tid kan bli gode redetrær for hakkespetter, ugler og andre hullrugere.

                                                En kaffepause mellom alle uglene...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne noen ord her hvis det er noe du vil kommentere, eller hvis du har spørsmål til oss.