Sider

fredag 25. november 2016


Dvergfalk 

i kunstig rede

Hvert år pleier vi å få hekking av dvergfalk i ett eller flere av våre kunstige reder satt opp nettopp med tanke på denne arten. 
Vi fant to hekkinger i 2016.

Dvergfalken bygger ikke rede selv og er altså avhengig i å finne reder laget av andre fugler, f.eks. kråke eller våk. Den liker litt åpent landskap, og det er mange områder i Trysil der den ser ut til å trives, enten det er i mosaikken av myrer og skogtapper eller ved vann og dyrka mark. Forutsetningen er likevel først og fremst at det må være et rimelig rikt liv av byttedyr, nemlig småfugl.

Kråka kan også hekke på slike steder, og det drar falken nytte av  - året etter. Men det er ikke spesielt mye kråke i Trysilskogen - så det er faktisk hjelp i våre kunstige reder. Et "klatretre" som står litt for seg selv eller i en skogkrull, er et bra sted å sette opp et kunstig "kråkerede", og gjerne så høyt i toppen som mulig, men med litt greinverk omkring som ly og skjul.

Vi har funnet opptil 5 unger hos dvergfalken, men i år var det bare 2+3 unger. 

Det var et veldig dårlig år for småfuglene i 2015, og det førte nok til at det var færre hekkende par av flere arter denne sesongen. Derfor var det bra at dvergfalken i det hele tatt gikk til hekking. 

Men de parene som prøvde, opplevde en gunstig sommer siden mange fuglearter fikk sine ungekull på vingene - og altså kunne bli mat for dvergfalken(!)  Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne noen ord her hvis det er noe du vil kommentere, eller hvis du har spørsmål til oss.