Sider

torsdag 8. desember 2016


                         Høstfugl i nettet


Aktiviteten vår om høsten på fuglefronten er bl.a. å ringmerke fugl som samles for å trekke vekk fra Trysil, eller som trekker gjennom området - og de som ser ut til å bestemme seg for å bli her i vinter. Enda i mens det er unger i redene hos noen arter, som f.eks. tårnfalk, så begynner høsten for andre, dvs. allerede i juli.

Så tidlig kom vi ikke i gang, det ble egentlig bare sporadisk fangst med lyd i krattet på hytta, noe som ofte gir mange forskjellige arter som resultat og med mat som lokkemiddel der og hjemme.
Men seinhøstes var vi bra aktive på forplassen ved huset, med fangst flere økter i uka.

Her er noen bilder av noen av de artene vi kom borti i høst, ikke helt i kronologisk rekkefølge, men noen fra forplass og noen fra krattet.


Blåstrupe. Opptrer i lavlandet som regel fra midt i august.


Gjerdesmett, bare sporadisk forekomst, gjerne litt utpå høsten.

Bjørkefink hunn med innslag av hvite fjær, veldig uvanlig.
Arten kan være vanlig på forplassene, ikke så mange i høst.VI fanga en liten flokk med stjertmeis, sikkert en
hel familie. Kanskje den peneste fuglen vi var
borti i høst!


Arnhild med en varsler.
Ingen forplassfugl, men likevel
er det der vi oftest fanger den.
Dette er jo en slags rovfugl som
jakter på bl.a. småfugl...
En skikkelig "biter!


Det er kjent at granmeis som lever overveiende på solsikkefrø, kan slite overnebbet. Men det skjer tydeligvis også med andre meiser. Her er både kjøttmeis og svartmeis. Nebbet vokser som normalt når fuglene går over til mer normal føde.En kort periode i november dukka det opp bra med dompap på fuglematen  - etter at den hadde vært nærmest fraværende mesteparten av høsten. Tegn tyder på at de ikke kom "ut av skogen".
Ved en invasjon av dompap for noen år siden (2004) hørte vi at noen hadde en litt mer "rusten" lyd,
og det viste seg at disse var fra en østlig bestand, fra Russland. Noen av disse (alle?) hadde gråere vingebånd enn den vanlige typen. Og denne høsten så vi også slike grå dompaper. Mange sier at de har hørt denne spesielle lyden flere steder på Østlandet i høst. Interessant! 
Gulspurv. Kan forekomme på forplassen året rundt.
Men den er blitt stadig mindre vanlig i Trysil
Blåmeis. Stadig vanligere,
særlig seinhøstes. Omtrent
halvparten så mange som
kjøttmeis ble merka
denne høsten
Gråspetten kom fram fra ett eller
annet sted i skogen seinhøstes,
som vanlig. Vi hadde besøk av to
hunner på meisebollene og spekket. 
Egentlig en flott fugl, skjæra!

Uvanlige tær og klør på denne granmeisa...Ikke mye nøtteskrike å se, men denne ville være med
på ringmerkingen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne noen ord her hvis det er noe du vil kommentere, eller hvis du har spørsmål til oss.