Sider

fredag 25. august 2017


                   Perleugler igjen. Ungetid.

Perleuglehunnen setter seg sjelden langt fra kassa når den har unger.
Den er ofte mer opptatt av kassa enn av oss, og det hender at de flyr tilbake til ungene
nesten med en gang vi er ferdig med å merke dem og har lagt dem i kassa igjen!
Dette bildet som Arnhild har tatt, var på forsiden av "Vår Fuglefauna" nr 2/17!


Denne våren og forsommeren, ja, faktisk langt utover sommeren... brukte vi mye tid på på følge opp perleuglekassene våre. For vi fant ut at det var stor spredning i starttidspunkt for hekkingene, og vi ville gjerne ha oversikt over alle... Dette er en veldig fin art å studere, de er lite sky og tåler godt at vi er i nærheten og at vi håndterer og ringmerker både hunnen og ungene.
Siden de første hadde utfløyne unger før de siste begynte eggleggingen (10-11 uker mellom!), måtte vi ta to eller tre runder i kasseområdene for å være noenlunde sikre på at vi fant alle. Og helt sikre er vi faktisk ikke, for noen kan ha klart å komme "under radaren" vår likevel...


Disse ungene led visst ikke noen nød i matveien!


Det var nok veldig ujevnt med smågnagere der vi har kasser, men det er jo stort område, 3000-4000 km2..., så det er ikke uventet.
Det var for det meste 4 til 6 unger i redet - men varierte fra 1 til 7...Totalt sett ble dette faktisk det best året for perleugle noen gang - i hvert fall når vi tenker på antall hekkinger (94 hekkeforsøk brutto) og antall hunner merka eller kontrollert (72 hunner) og antall unger ringmerket (304 unger)


Merking av de siste ungene i år - langt ute i juli. Det er slett ikke vanlig. Kanskje det var omlagte kull, eller 2. kull; det forekommer jo i gode gnagerår.

7 egg, et optimistisk kull,
som av en eller annen grunn ble forlatt...

                                      Men alle hekkeforsøk gikk jo ikke fram. Det er nesten "vanlig" at noen eggkull blir forlatt, trolig fordi hunnen ikke får mat nok av hannen og må ut og jakte selv for å overleve - og at noen blir plyndret, helst av mår. Vi hadde 26 slike tilfeller av avbrudte eller ødelagte hekkinger i 2017. Til tross for disse tapene kom det altså mange unger på vingene fra våre kasser.Det blir spennende å se om vi treffer på noen av ungene "våre" til høsten eller som hekkefugler neste vår!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne noen ord her hvis det er noe du vil kommentere, eller hvis du har spørsmål til oss.