Sider

torsdag 13. desember 2018

                                  Dvergfalk

Det var vel en ganske sein vår i 2018 - før det ble knallsommer i 3-4 måneder. Kanskje det ikke var så mye småfugl omkring på våren, eller kanskje dvergfalken har hatt det vanskelig på overvintringsplassene eller på trekket? I hvert fall var det ikke så mye å se/høre til dem i år. Og det var bare én hekking i våre kunstige reder. Det har ofte  vært flere, en sjelden gang opp mot ti. Men det er moro med det vi finner. Tre unger i det samme redet som i fjor (samme par?) ble merka sammen med Knut, en lokal ivrig og flink naturfortograf.

Ringmerket dvergfalk blir oftere funnet igjen enn tårnfalk. Det er sikkert en god grunn til det, men man må ha bra med funn for å kunne si noe sikkert. Håper disse ungene får leve lenge - før de eventuelt blir funnet et sted der de overvintrer eller trekker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne noen ord her hvis det er noe du vil kommentere, eller hvis du har spørsmål til oss.