Sider

søndag 2. desember 2018

Rødstjert i kassa


For 15-20 år siden satsa flere av oss i Trysil RG ekstra på rødstjertkasser - og lykkes bra med det noen år. Etter det har det vært dalende interesse og innsats, men likevel blir det merket et antall 'sjerter' hvert år. Før sesongen 2018 ble 'kasseparken' rusta opp igjen for vår del, dvs. at vi tok ned og fiksa på mange av de gamle kassene - og fikk opp noen nye også.

De viktigste vi gjør for å få rødstjert i kassene, slik som vi aner det, er at kassene ikke er for 'fine' med små flyhull, slike som kjøttmeis og fluesnapper gjerne liker, og at de settes opp i skrinn og åpen skog, f.eks. myrskog eller på hogstflater. Gamle kasser med sprekker og flyhull ødelagt av ekorn eller spetter, er kanskje like gode som nye kasser. Større kasser som passer til ugler, kan også tas i bruk av rødstjerten. Vi har noen slike hvert år.

Kassene behøver ikke stå særlig høyt på treet. Settes opp i 'gubbhøyde', eller kanskje like gjerne i 'lav kjerringhøyde'...

 

Før neste sesong er det laga, satt opp, fixa eller flytta en del kasser til, slik at vi har ca. 150 kasser. Rødstjerten kan variere en del i forekomst fra år til år. Håper på et bra år for denne arten i 2019!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne noen ord her hvis det er noe du vil kommentere, eller hvis du har spørsmål til oss.