Sider

fredag 26. oktober 2012

2012 Ringmerking over en lav sko

- på "Fuggelegga" i Drevdalen

 2012 ble et ringmerkingsår for meg utover det vanlige, og mye av det som havner på bloggen - nå i etterkant av sesongen - dreier seg om merking av fugl, en helt spesiell måte å "se på fugl" på... : "Bedre med en fugl i hånden, enn... " heter det jo!
Her er noe av det jeg kom borti i år, først fra tidlig vår til utpå sommeren på forplassen. Etterpå oppsummerer jeg annen fangst og merking i området fra ettersommeren og fram til seinhøsten da det bare var igjen de trofaste standfuglene.Hytta er i Drevdalen nordøst i Trysil kommune ikke mange kilometer fra svenskegrensa, en fantastisk plass, ca 700 moh, fjellnært med litt tøft klima, flott når det finvær, veldig surt når været er vrangt - som å ha hytte på et åpent skjær ut mot havet...(uten sammenligning forøvrig!)

Og så er det fugl der - de artene man forventer i slike områder - og i blant noen litt mere uventa.
Jeg forer der hele året, og forplassen tiltrekker nok mye av de artene som fins i eller fyker gjennom dalen, og ikke bare "forplassarter".

Ringtrost er en fåtallig, men likevel ikke helt uvanlig, art i fjellet her, og særlig når det fortsatt er vinterlig eller det blir vinterhvitt igjen på våren, dukker ringtrosten opp ved hytta der det kan være en barflekk.Varsler er oså en art som ikke er helt uvanlig, men som jeg likevel bare ser sporadisk og tilfeldig gjennom året - og særlig på vårparten da det ikke er like lett å finne mat - verken for stand- eller trekkfugl. På forplassen ved hytta er den ikke ute etter brød eller solsikke, men mus eller småfugl! Da hender det at den roter seg inn i nettet på forplassen...


Det tegna ikke til å bli noe gnagerår, ikke ei ugle var hørt og det ble ikke sett så mye som et musespor annet enn sjeldent og unntaksvis. Men tårnfalken som pleier å hekke i kassa på egga ved hytta, kom i slutten av april som vanlig. Det var nok vanskelig nok å overleve for en musespiser - og særlig vrient å komme i gang med hekking denne våren. For første gang på de 8 åra jeg har hatt falken i nærheten, gikk den etter bjørkefinken på forplassen - og i nettet. Begge to, hunn sågar to ganger. De var nok rimelig desperate, selv om tårnfalken normalt også kan ha en mye mer variert meny enn bare mus.Blant bjørkefink og meiser satt det en dag en for meg ny merkeart i forplassnettet: en lappspurv, en flott hann. Denne arten hekker oppe i selve fjellet litt lenger nord, men har altså pleid å dra forbi meg og rett til fjells.


Ellers var kjøttmeisen veldig vanlig en periode, særlig siste del av mars. Kjøttmeisen er jo ikke bare standfugl, en del av bestanden trekker vekk fra våre områder, både fra fjellområdene og fra dalene - og kommer tilbake som en av de første trekkfuglene(!) om våren Og helt i begynnelsen av mai kom den svarthvite fluesnapperen, svarthviten,  alltid like velkommen! Denne var vel egentlig litt spesiell, den hadde veldig mye hvitt både på vingen og i panna - omtrent som en halsbåndfluesnapper...(!?) Dvergfalk er også en av artene som "hører til" i dalen, særlig langs åa Drevja. Denne unge hannen (se de grå fjærene på ryggen) ble litt for uforsiktig i jakten på forplassens fugler!

Til tross for beliggenheten har jeg sett og merket kjernebiter her i dalen tidligere også, og omkring midt i juni kom det en hunnfugl på solsikkefrøene.
 
 
 
Ellers var det forekomsten av grønnsisik denne værmessig begredelige forsommeren som preget fuglelivet ved hytta. Mye fugl kom innom forplassen på eller etter trekket; og seinere, dvs. fra siste del av mai, kom de frampå med ungene etter hvert som de ble flyvedyktige. Og det tydet på at mange par hadde mer enn ett kull, for det var stadig nye ungfugler frampå til langt utpå sommeren. Totalt fikk jeg merka over 1900 grønnsisik på forplassen i løpet av denne perioden...
 
 
 
 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne noen ord her hvis det er noe du vil kommentere, eller hvis du har spørsmål til oss.