Sider

lørdag 27. oktober 2012

Dvergspurv


Ny art for meg/oss i Trysil kommune! Vi "har venta" på denne arten i alle år det har vært et slags fuglekikkermiljø her i Trysil. Dette er jo en nordlig/østlig art, her i landet hekker den bare fåtallig i Finnmark. Jeg kjenner bare til to observasjoner fra tidligere i Hedmark fylke, ett indv ringmerket i Tufsingdalen 24/9-1994 og ett indv fra Hamar-området 31/3-2009.
Men nå er det blitt en trysilart også. Den 11. juni fikk jeg sjanse til å bruke litt tild på å bestemme en "sangfugl" som jeg hadde hørt nå og da på avstand noen tid, kanskje ei uke. Dette var ved hytta mi i Drevdalen, ca. 700 moh i en bjørke-"skog" som hadde slått seg opp i ei grøfta myr, med litt variert skog og dyrka mark/engmark omkring.  Den hadde en litt tørr og ubestemmelig sang, dvs. ganske kort med litt variasjon, men likevel bare jeg fikk hørt den godt nok en sang det gikk an å bestemme arten etter. At det var en buskspurv, forsto jeg raskt, for det var mye sivspurv og litt gulspurv og hortulan - og for den saks skyld også vierspurv - over sangen. Noen glimt av den antydet at det kunne være en dvergspurv. Jeg dro til bygds og fikk spilt over dvergspurv-sang på en Mp3, og tok med nett og lydutstyr tilbake samme efta. Og det gikk ikke mange minuttene med lydavspilling, så satt det en fugl i nettet: en dvergspuv hann! Og i de neste 4-5 dagene etterpå sang den som før fra den samme bjørka. Men så plutselig var det tyst. Hadde fuglen fløyet? Trolig.

På nært hold ser man de fine fargene og artstypiske hodetegningene. Tydelig mindre enn en sivspurv, men likevel så kan man se slektskapet.
Dette var så langt vårens høydepunkt for en fuglekikker og ringmerker!

På bildet under her kan vi også ane biotopen den sang i; litt fuktig grasmark med dvergbjørk og bjørketrær på 1/2 til 4 meters høyde, egentlig en spesiell biotop, vet ikke om noe lignende i dalen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne noen ord her hvis det er noe du vil kommentere, eller hvis du har spørsmål til oss.