Sider

tirsdag 11. februar 2020

         Kjernebiter
         
på fuglematen

Vi må bare innrømme at noen fugler er mer velkommen i hagen enn en del andre. Duer er ikke spesielt ønsket, først og fremst fordi de "støvsuger" bakken for solsikkefrø. En adskillig mer ønsket art er kjernebiter, en uvanlig fugl i hage hos oss, som regel bare enkeltfugler og ikke hvert år. Men i 2019 kom den i større antall enn noen gang. Det er som regel utpå sommeren, gjerne i slutten av juni og utover i juli at sjansen har vært størst for å få storfint besøk. Det var i juli vi så den første gangen i år også - men ikke bare en enkelt fugl, det var 6 fugler samtidig den første gangen vi så kjernebiteren!Og så fortsatte den å komme, helst enkeltvis. Den siste så seint som i oktober. En ny tendens altså. Dette kan være et spesielt år, men det er sett kjernebiter mange andre steder også på Østlandet. Utstrakt foring med solsikke kombinert med en større bestand - og klimaendringer(?) - kan være forklaringen.

Bare voksenfugl, og flest hanner, ingen ungfugler. Merkere som vi er, fanga og merka vi 10 og kontrollerte tre til som var merka av andre et par kilometer unna.

Til sammen ble det merka 37 kjernebitere i Trysil RG i 2019.
         

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne noen ord her hvis det er noe du vil kommentere, eller hvis du har spørsmål til oss.