Sider

tirsdag 11. februar 2020

         Rødstjert og vendehals i kasser
Noen fuglearter er liksom artigere å få "i boks" enn andre. Rødstjert får vi mange hekkinger av hvert år, men i varierende antall. Og vendehals har vi nesten årlig, men bare én hekking eller kanskje to.Jo mindre attraktive kassene er for kjøttmeis og svarthvit fluesnapper, jo bedre er de for rødstjerten...

Det er til dels gamle "utgåtte" kasser som kanskje er fiksa på litt, som er satt opp spesielt for denne arten.

Mange kasser er satt lavt på furutrær i myra eller åpen skog 500-700 moh.
Det var ikke noe toppår for denne arten i 2019, men kullstørrelsen var som normalt på 6-7 egg, og en god del ungekull kom på vingene. 
Som regel er det lett å se forskjell på rede og unger av rødstjert og fluesnapper. Rødstjertredet fores ofte med fjær, ungene er tydelig varmere i hudfargen og får tidlig antydning til rødt på stjerten.Vendehals har ofte valgt kasser laget av hule trær. Men det er egentlig ikke nødvendig.
Den tar også gjerne kasser laget av bord Litt store "småfugl-kasser" er fine for vendehals.  Denne har ca 45 mm flyhull og er mere enn stor nok, selv om det var mange unger i kullet, som vanlig for denne arten.
Her er tre nesten flygeferdige unger tatt ut for ringmerking. De får tidlig faktene til de voksne fuglene; de vrir og vender på seg som store vendehalser!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne noen ord her hvis det er noe du vil kommentere, eller hvis du har spørsmål til oss.