Sider

onsdag 6. april 2016

                      "Sommerfugler"

Mesteparten av våren og sommeren er vi på farten både med kikkert, fotoapparat og ringmerkingsutstyret klart... Og da ser vi jo stadig noe interessant. Noe går vi målrettet etter, men mye blir tilfeldige opplevelser, enten når vi er ute og kjører, er på hytta eller i felten ellers, og som vi i blant får et bilde eller to av.


Vi har også oppe en del småfugl-kasser. Disse ble ikke fulgt opp så nøye denne sommeren, men her merker Arnhild et kull på 10 kjøttmeis-unger i ei kasse egentlig beregnet på rødstjert.
Et utfløyet kull med haukugler, faktisk en
sjeldenhet  i 2015, måtte jo studeres.
Varsling fra en av de voksne satte oss
på sporet, og vi fant minst 2-3 unger
 spredt omkring i furuskogen.
Ikke så vanlig å få se en vepsevåk hos oss
selv om den kan hekke fåtallig år om annet.
                                                                                 
Allerede i sommer så vi tegn på
at forekomsten av kongler ville
føre til at korsnebbene ville trekke inn
i våre områder for å hekke neste år.
Kanadagås med unger. Den hekker fåtallig hos oss.
Det var kanskje mer av den noen år tidligere etter at det
ble satt ut en del fugl, som så ut til å finne det bra her.
Men denne gåsa kan fortrenge enkelte andre vannfugler,
og er jo egentlig en "kunstig" art for oss...

Dvergmåka var en ny art for oss i Trysil. Vi har visst at den hekker spredt på Østlandet, og kanskje vi får en koloni ved et vann her også? Det blir spennende neste år å følge med om den etablerer seg.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne noen ord her hvis det er noe du vil kommentere, eller hvis du har spørsmål til oss.