Sider

søndag 17. april 2016

Trekkfuglene lar vente på seg...

Noen av trekkfuglene har da dukket opp nå midt i april, "som normalt" forsåvidt; de fleste av de artene vi egentlig kan forvente, er på plass. Men bare enkeltindivider eller småflokker er sett så langt.
Vannfugl, som sangsvane, kvinand, laksand og stokkand, har funnet fram i bra antall til Trysilelva og andre vannveger som har åpna seg. Men verre er det med "landfuglene". Til tross for en "tidlig vår" når det gjelder snøsmelting og isløsning, så er det så vi har spurt oss: Hvor blir det av fugla i år? Hadde alle artene en dårlig hekkevår i fjor?

Men altså, noe har vi jo sett, f.eks. en og annen gransanger.

                                                                                     
Et par traner og de fleste trosteartene pluss noen andre trekkfugler: linerle, stær, bokfink og kaie, satt på det samme jordet forleden dag
- og så var det i grunnen mer eller mindre tomt ellers...

5 troster side om side på samme jorde. Fra øverst til venstre: duetrost, ringtrost, måltrost, rødvingetrost og gråtrost. Svarttrosten kom for flere uker siden...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne noen ord her hvis det er noe du vil kommentere, eller hvis du har spørsmål til oss.