Sider

lørdag 8. januar 2022

  Våren kommer!       Herlig - etter en lang vinter uten å se så mye liv...


Når Trysilelva 'går opp' i slutten av april, innfinner ender og svaner seg raskt. Det er aldri så mye liv å se i elva som akkurat på denne flotte tida!


Stokkand, kvinand og laksand er i flertall i vannet


De første vadefuglene finner også noe å leve av selv om det er vanskelig å 'vade' enda, men noe er det, særlig i dammer på isen. Her er fire vaderarter: gluttsnipe, grønnstilk, rødstilk og strandsnipe.


Også på myrene omkring i Trysil begynner det å bli levelig for enkelte arter, bl.a. sangsvaner og traner       Denne første tida med snøfrie grusveger er det stadig skogsfugl å se, særlig røy.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne noen ord her hvis det er noe du vil kommentere, eller hvis du har spørsmål til oss.