Sider

mandag 10. januar 2022

 Nettfangst og ringmerking på høsten

Vi er som regel ikke mer enn akkurat ferdig med merking av unger (fiskeørn) før 'høstfangsten' begynner. Så også i 2021. Bruk av nett og lyd er brukt av Trysil RG i 40 år, de fleste årene både på Enga (Trysil Ornitologiske Stasjon) og privat blant medlemmene.

                                                                 Løvsanger og gulerle

Siden 2012 har det vært slik aktivitet ved hytta mi i Drevdalen på ettersommeren, men i blant bare sporadisk. I 2021 kom jeg godt i gang i august, men så dabba det av... I stedet ble det nattfangst av ugler.
Men det ble da ringmerka noen hundre fugler. Som forventet ble det fanga mest løvsanger, men også mange andre arter som holder til eller kommer gjennom et felt med bjørkeskog 700 moh i august-september.


At ei haukugle skulle 'forville seg' ned i krattet midt på dagen og dermed gå i nettet, var helt uventa - men selvsagt artig! Dette er jo i 'haukugleland', så man vet at arten fins her, selv om ingen hekking av den ble registrert i 2021.

På Enga ved Trysilelva, 350 moh, var det også en viss aktivitet i krattet, også av andre enn meg. Jeg hadde med et par skoleklasser ei økt som vanlig; men ellers var jeg så heldig at jeg fikk med meg å ringmerke fugl nr 50 000 siden oppstarten i 1981! Det ble en av karakterartene, ei rødstrupe, som fikk denne 'æren'.

Det er i det hele tatt de vanlige artene for området som dominerer fangsten hver høst, selv om det hender det dukker opp noen godbiter. Ikke så veldig spesielt med spurvehauk akkurat, men vi merker ikke slike hvert år, og jeg fikk da med meg en slik i høst.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne noen ord her hvis det er noe du vil kommentere, eller hvis du har spørsmål til oss.