Sider

tirsdag 11. januar 2022

                    Spurveugla hamstrer
          - et godt tegn!

Det er vanlig å finne ett og annet byttedyr som spurveugla har lagt i fuglekassene seinhøstes. Hva og hvor mye det er, er avhengig av forekomsten av smågnagere i området. Er det lite mus, er det lite hamstring og ofte flere småfugl enn mus. 

Sjekk av de fleste spurveuglekassene mine i høst viste tydelig at vi er inne i en veldig vekst i smågnager-bestanden, i hvert fall mange steder. Uansett varierer dette noe fra sted til sted. At det nesten ikke har vært fugl i lagrene, forsterker håpet og troen på at vi står foran et toppår- både for mus og musespisere!

Alle de tre vanligste smågnagerne som fører til de store variasjonene i en syklus på 3-5 år, har vært å finne. Det gjelder klatremus, markmus og skoglemen ('blåmus'). I tillegg har jeg funnet skogmus og spissmus. Helt sikker bestemmelse av art og antall er ikke gjort. Siden det sies at spurveugla kan registrere at noen har 'rota' i hamstringslagene, har jeg latt være å ta ut så mange av byttedyra, bare noen få for å se noen av artene.


At det er mus i lagrene i spurveuglekassene, viser i hvert fall tre ting: Det er mus i området, det er spurveugle(r) der, og det kan antyde at det er muligheter for hekking der (eller i nabokassa)  til våren!


Kassene mine er plassert i grupper på 2-4 stk i hver lokalitet, med litt ujevn avstand mellom gruppene, særlig langs et par skogsbilveger ca 500 moh. På minst 15 av lokalitetene var det hamstring i minst en av kassene. Dette er i hvert fall den største forekomsten av hamstring i de fire åra jeg har hatt et rimelig antall spurveuglekasser oppe. 
Vi går mot en spennende vår!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne noen ord her hvis det er noe du vil kommentere, eller hvis du har spørsmål til oss.