Sider

mandag 10. januar 2022

Tårnfalk som hekker      
Et langtidsstudium


Etter over 20 år med hekkende tårnfalk i fuglekasser, vet jeg omtrent hvilke krav falken stiller til kasser og områder. Og det blir stadig nye 'tårnfalk-områder'. For slik skogene drives, med store åpne flater eller åpen 'skog' som resultatet, er det vel nesten bare tårnfalken som trives(!) Mye skrinne områder, men tårnfalken ser ut til å klare å finne mat nok. Selvfølgelig varierer bestanden etter forekomsten av mus, men det er alltid noen par som hekker.

I 2021 var det altså oppgang i musebestanden - og dermed også oppgang i tårnfalkbestanden i Trysil. Det synes like mye på kullstørrelsen som på tettheten hvorvidt det er bra med smågnagere i felten. Og i 2021 kan vi se av antall unger ringmerka at det var bra, men ikke noe absolutt toppår, som forventa: flest 5'er- kull og en del 6'ere, men bare en 7'er, til sammen ca 500 tårnfalkunger ringmerka for min del, og det er relativt mye. I tillegg til mine merkinger kommer et antall falk merka av øvrige medlemmer i Trysil RG. Alle er mer eller mindre med på dette. Tårnfalk er blitt Trysils karakterfugl!

Her er det eneste 7'er-kullet i 2021. Det blir ganske livat i kassa når disse blir større og alle kjemper om å få mat når foreldrene kommer med mus - eller firfisler, store insekter eller en og annen småfugl.


Hekking i ei verandakasse i andre etasje ut mot veg, folk og trafikk gikk også bra. Fire unger kom på vingene. Dette var andre gangen det var hekking samme sted.


Selv om det ser ut som om hele bestanden har begynt å hekke i fuglekasser, skjer det likevel at enkelte velger seg et 'kråkerede', her et kunstig sådann, som jo er/var en tradisjonell hekkeplass for tårnfalk før kassene kom opp.


Første flytur ender gjerne like gjerne midt på en trestamme som på bakken eller hengende i kvistverket. Øvelse gjør mester!


Det er veldig forskjellig fra par til par hvordan de reagerer på mitt besøk og håndtering av ungene ved ringmerking. Noen varsler litt forsiktig, andre er ganske hissige. Hannen er mest nærgående, som denne! Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne noen ord her hvis det er noe du vil kommentere, eller hvis du har spørsmål til oss.